Będziecie zaskoczeni, ale Górale to nie tylko Tatry i Podhale. Dzięki naszemu projektowi, który realizujemy m.in. z Fundacją Mapa Pasji, dowiecie się, że góralskich grup w Małopolsce jest aż 8. I każda z nich ma swoją odrębną historię, własne zwyczaje oraz pasjonującą tradycję. Od dziś możecie poznać je zaglądając na portal Skarby Górali. Tam znajdziecie opisy poszczególnych społeczności ludzi gór. A przy okazji zyskacie dodatkowy pretekst do odwiedzin Folwarku Toporzysko. Stąd to Górali jest tylko o krok.

Projekt pt. "Odkrywanie skarbów dziedzictwa południowej Małopolski" jest finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego, Typ projektu B (dokumentowanie, zachowanie i upowszechnianie dziedzictwa niematerialnego).