Ogłaszamy kurs na instruktora hipoterapii pod patronatem PTHiP. Odbędzie się w dwóch zjazdach w Folwarku Toporzysko. Tu zapewniamy Wam zakwaterowanie oraz wyżywienie. Organizatorem kursu jest Klub Sportowy Bór Toporzysko. Terminy zjazdów: I zjazd: 16 - 25 marca, II zjazd: 13 - 22 kwietnia. Opis metody terapii : http://www.pthip.org.pl/. Zgłoszenia pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem telefonu: 18 287 38 32. Zachęcamy do zapoznania się z programu kursu.

Szkolenie składa się z następujących pięciu elementów:

I Sprawdzian umiejętności jeździeckich 

 • jazda na oklep we wszystkich chodach i wykonanie podstawowych ćwiczeń woltyżerskich 
 • ujeżdżenie na poziomie klasy L 
 • jazda po drążkach (cavaletti) 
 • bezpieczne obchodzenie się z koniem. 

II Część teoretyczna (wykłady, wizytacje, warsztaty)

 • blok psychologiczno-pedagogiczny
 • blok hipologiczny 
 • blok hipoterapeutyczny
 • blok medyczny 
 • blok rehabilitacyjny

III Egzamin testowy pisemny obejmujący część teoretyczną. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu kursant otrzymuje skierowanie na praktyki zawodowe. 

IV Praktyka w wytypowanych ośrodkach hipoterapeutycznych – 80 godzin (pozytywna ocena zaliczająca praktyki uprawnia do podejścia do egzaminu końcowego ustnego)

V Egzamin końcowy- ustny.

Pozytywna ocena warunkuje wydanie legitymacji Instruktora Hipoterapii PTHip. Legitymacja jest ważna przez 5 lat, a jej przedłużenie wymaga udziału w kształceniu ustawicznym prowadzonym przez PTHip. Warunki przystąpienia do kursu Do kursu mogą przystąpić osoby pełnoletnie posiadające przynajmniej średnie wykształcenie (matura wymagana) oraz umiejętności jeździeckie pozwalające na zaliczenie egzaminu jeździeckiego. 

 

Przystępujący do kursu powinni przygotować następujące dokumenty: 

 • świadectwo maturalne lub inny dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia średniego (np. dyplom ukończenia szkoły wyższej, pomaturalnej), 
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy lub medycyny sportu o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy w charakterze hipoterapeuty, 
 • 2 zdjęcia legitymacyjne o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm, - w przypadku posiadania uprawnień instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością jeździectwo, instruktora/trenera sportu jeździeckiego lub srebrnej odznaki PZJ -legitymację potwierdzającą te uprawnienia.

Regulamin nadania uprawnień/ zaliczenia egzaminu na  instruktora Hipoterapii.