Od 14 maja do 10 czerwca organizowaliśmy w Toporzysku kurs lonżowania, w którym wzięło udział 20 uczestników ze szkół średnich, w tym m.in. uczniowie naszej szkoły Zawód Jeździec i ze Szkoły Hodowli Koni z Nawojowej.

Efekty uczenia się, które osiągnęli uczestnicy kursu:

 

Wiedza i umiejętności z zakresu tematyki:

- lonżowanie przy użyciu pojedynczych lonży

- wymagania, wyposażenie, rozkład jednostki treningowej, zasady lonżowania

- praca na podwójnej lonży

- praca na lonży z końmi trudnymi lub wymagającymi korekty

- praca z jeźdźcem początkującym oraz korekta dosiadu jeźdźców zaawansowanych

 

Możliwości zawodowe dostępne po ukończeniu kursu:

- praca w stajniach rekreacyjnych, sportowych i hodowlanych

- przygotowanie koni do różnego rodzaju pracy (praca pod siodłem, praca w zaprzęgu, konie woltyżerskie)

- prowadzenie zajęć na lonży dla jeźdźców początkujących i zaawansowanych

- korekta koni trudnych lub wymagających korekty