Blisko przez trzy tygodnie, od 1 do 20 czerwca w Folwarku Toporzysko odbywał się kurs asystenta sędziego. Uczestnikami było 20 uczniów ze szkół średnich, w tym m.in. młodzież ze szkół Zawód Jeździec i ze Szkoły Hodowli Koni z Nawojowej.

Efekty uczenia się, które osiągnęli uczestnicy kursu:

Wiedza i umiejętności z zakresu tematyki:

  • znajomość podstawowych przepisów jeździeckich
  • znajomość zasad organizacji zawodów jeździeckich
  • umiejętność właściwej oceny sytuacji na parkurze, czworoboku I podczas próby terenowej
  • umiejętność oceny właściwego stroju zawodników oraz rzędu w zależności od dyscypliny

Możliwości zawodowe dostępne po ukończeniu kursu:

  • możliwość pracy podczas zawodów jeździeckich jako sędzi przeszkodowy, sekretarz komisji sędziowskiej
  • możliwość zatrudnienia przy organizacji zawodów jeździeckich
  • uzyskanie uprawnień sędziowskich Polskiego Związku Jeździeckiego (po uzyskaniu średniego wykształcenia)

 

Zdjęcia z kursu obejrzycie tutaj.