Zieleniejemy z dumy! Folwark Toporzysko dołączył właśnie do akcji "Nie! dla plastiku". Chcemy realnie wpływać na poprawę jakości środowiska, które nas otacza. Z tego powodu tam, gdzie to możliwe, usuwamy plastik i zastępujemy go znacznie przyjaźniejszymi dla natury materiałami. Co konkretnie zrobiliśmy? Nie znajdziecie już u nas jednorazowych naczyń wykonanych z plastiku, a do naszego sklepiku nie zamawiamy napojów w plastikowych opakowaniach jednorazowych.

Chcemy Wam też przybliżyć akcję "Nie! dla plastiku" - przeczytacie o niej więcej w pozostałej części notki.

„NIE! DLA PLASTIKU” to próba ograniczenia ilości produktów jednorazowego użytku wykonanych z różnych tworzyw sztucznych. Celem akcji jest sprawdzenie czy lokale gastronomiczne, z których produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych jest trudno wyeliminować, posiadają w swojej ofercie takie produkty oraz w jakim stopniu lokale są do takiej eliminacji przygotowane. Przegląd (inwentaryzację) lokali gastronomicznych już rozpoczęto. Wasz udział w akcji polegałby na wypełnieniu skonstruowanej na potrzeby akcji krótkiej anonimowej ankiety w lokalach przez Was odwiedzanych. Ankieta jak i więcej szczegółów akcji są dostępne na stronie www.niedlaplastiku.pl, na której znajdziecie także odnośniki do mediów społecznościowych z dodatkowymi informacjami na temat "NIE! DLA PLASTIKU". Inwentaryzacja lokali to pierwszy etap projektu. Zespół badawczy zamierza pójść dalej, rozmawiając z właścicielami, personelem i klientami lokali czy wiedzą o idących zmianach i czy są przygotowani do wprowadzenia zapisów Dyrektywy.

Konsekwentne „NIE!” każdego z NAS dla jednorazowych produktów z plastiku jak też rozpowszechnianie informacji na ten temat daje szansę na przygotowanie się do wyeliminowania tworzyw sztucznych z życia. Jako klienci lokali możemy wywierać wpływ na ich ofertę.