Grantobiorca informuje, że został zrealizowany projekt grantowy pt. „Dziedzictwo Podbabiogórza - plener malarsko- rzeźbiarski”. Zadanie realizowane w ramach strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność stowarzyszenia LGD 

„Podbabiogórze” na lata 2014-2020 za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w ramach projektu grantowego.

Operacja ma na celu: celem zadania jest ochrona, promocja i ożywienie dziedzictwa kulturowego Podbabiogórza poprzez zorganizowanie malarsko – rzeźbiarskiego pleneru artystycznego.