Informujemy, że od 1 stycznia 2023 roku ulega zmianie wysokość składki klubowej. Składka klubowa wynosi 15 złotych za miesiąc, a wpisowe wynosić będzie 100 złotych.