Niedawno odbył się u nas egzamin zawodowy oparty o przepisy i pod nadzorem Europejskiej Federacji Związków Podkuwaczy (EFFA). Aby było to możliwe, nasza kuźnia musiała zdobyć akredytację Federacji. Nie było to łatwe zadanie, gdyż wymagania EFFA są bardzo, bardzo wyśrubowane. Na szczęście - udało się. W dniu egzaminu przyjechała do nas Komisja Akredytacyjna w składzie: lekarz weterynarii i trzech mistrzów podkuwaczy różnych narodowości. Wyznaczonym egzaminatorem był mistrz Edward Channon z Irlandii a jego asystentem mistrz Wayne Preece z Anglii. Następnie odbyły się egzaminy: teoretyczny i praktyczny.

Wszyscy zdali.

Gratulacje dla Polskiego Towarzystwa Podkuwaczy za organizację całego przedsięwzięcia i tak skuteczne koordynowanie wydarzeń dla polskich podkuwaczy. Wyrazy uznania, Panowie. Szczególnie nisko kłaniamy się przed Tomaszem Banaszewskim, który był pomysłodawcą, "koniem pociągowym" i woźnicą w jednej osobie tego zamieszania. Osobne gratulacje kierujemy do prezesa PTP, dra Janusza Okońskiego za opanowanie, zmysł strategiczny, kulturę osobistą oraz zaangażowanie.