Klub Sportowy "Bór"
Stowarzyszenie, Organizacja Pożytku Publicznego - szkolenie jeździeckie, hipoterapia, kultywowanie tradycji kawaleryjskich
KJK CJZW THERIOS
Rekreacja jeździecka, wypoczynek, obozy dla dzieci i mlodzieży, organizacja imprez. Pensjonat dla koni, dzierżawa.
Gospodarstwo agroturystyczne
Pensjonat dla koni, dzierżawa, konie na sprzedaż. Warunki noclegowe, atrakcje w okolicy, wypoczynek dla każdego.

Witamy

Odszedł Lesław Kukawski

Odszedł Lesław Kukawski

Dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci Lesława Kukawskiego

Mgr inż. Lesław Kukawski urodził się w 1930 roku we Lwowie. Ukończył studia na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wychowanie w duchu poszanowania tradycji narodowych oraz rodzinna przeszłość niepodległościowa, wpłynęły na zainteresowanie wojskiem i historią.W 1965 roku wstąpił do Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy. 


Obozy zimowe Hibernatus 2016

Obozy zimowe Hibernatus 2016
Po raz kolejny chcemy zaprosić dzieci i młodzież do spędzenia zimowej przerwy w naszym ośrodku jazdy konnej, wśród górskiej przyrody, z dala od cywilizacji, przy boku jednego z najwspanialszych zwierząt, jakim jest koń. A dla miłośników białego szaleństwa proponujemy zajęcia na stoku narciarskim.
Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj
Zapraszamy!

Kurs instruktorów rekreacji ruchowej TERMIN WIOSNA 2016

Kurs instruktorów rekreacji ruchowej TERMIN WIOSNA 2016

Ważna uwaga dla kandydatów na kurs:

Kandydaci na kurs winni być świadomi, iż:
"kurs na określony stopień szkoleniowy nie jest kursem jazdy konnej. Kandydaci do zawodu instruktora lub trenera przystępują do  kursu z określonym poziomem umiejętności praktycznych" (www.pzj.pl), 

w celu wypracowania poziomu jeździeckiego do poziomu danego kursu zapraszamy na  zgrupowania szkoleniowe.

 

 Warunkiem przyjęcia na kurs jest:

- ukończony 18 rok życia

- odpowiedni stan zdrowia, zezwalający na jazdę konną potwierdzony świadectwem

lekarskim wydanym przez lekarza o specjalności medycyny sportowej,

- posiadanie ubezpieczenia NNW,

- wykształcenie średnie 

- posiadanie co najmniej Srebrnej Odznaki lub zdanie egzaminu wstępnego według zasad

egzaminu na odznakę srebrną przeprowadzany przez egzaminatorów z Wojewódzkich Komisji

Egzaminacyjnych PZJ.  

Kurs instruktorów hipoterapii - wiosna 2016

Kurs instruktorów hipoterapii - wiosna 2016

Oddział Małopolski Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego oraz KlubSportowy „Bór”

zapraszają do udziału w

KURSIE INSTRUKTORÓW HIPOTERAPII

KURS CERTYFIKOWANY !!!

 

Organizator: Oddział Małopolski Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego

Miejsce kursu: Klub Sportowy ”Bór”, Toporzysko 454,34-240 Jordanów


                       TERMIN: I ZJAZD 27.02-7.03.2016

II ZJAZD 1-10.04.2016