Odznaka "Jeżdżę konno".

Zachęcamy wszystkich, którzy opanują podstawowe umiejętności jeździeckie, do zdobycia odznaki Polskiego Związku Jeździeckiego "Jeżdżę konno".

Egzamin można zdawać w naszym ośrodku przez cały rok, wystarczy zgłosić taki zamiar instruktorowi.

Odznakę „Jeżdżę konno" nadają wszyscy licencjonowani szkoleniowcy PZJ oraz instruktorzy z certyfikatem instruktora szkolenia podstawowego, osobiście oceniając umiejętności kandydata:

1. Umiejętności praktyczne

  • prawidłowe podejście do konia
  • prawidłowe odczytanie i interpretacja reakcji konia
  • prowadzenie w ręku i wiązanie
  • siodłanie i kiełznanie, podstawowe dopasowanie rzędu
  • umiejętność jazdy w zastępie w podstawowych chodach - w stępie, w kłusie anglezowanym i w galopie w dosiadzie odciążającym

2. Umiejętności teoretyczne

  • interpretacja zachowania konia
  • podstawy pielęgnacji i prawidłowe zachowanie się przy koniu
  • podstawy budowy konia, maści i odmiany
  • zasady zachowania na ujeżdżalni
  • podstawowa wiedza o sprzęcie jeździeckim i stroju do jazdy.

Więcej o odznace można przeczytać na stronie PZJ.