PROJEKT 1

 

„Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy.

Wsparcie grantowe EFS dla NGO i JST– integracja społeczna, rynek pracy, edukacja i zdrowie”

w ramach 15 Osi Priorytetowej REACT-EU (EFS) DLA SPROSTANIA WYZWANIOM  MIGRACYJNYM

Działanie 15.1 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym - wsparcie grantowe dla NGO oraz JST

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

na lata 2014-2020

 

 


PROJEKT 2

 

  „Małopolska Gościnna – II edycja”

w przygotowaniu